Batalionul 32 Infanterie „Mircea” pleacă în misiune (The 32nd Infantry Battalion “Mircea” leaves for mission)

Teodor Meleºcanu adresându-se audienþei prezente la ceremonie - foto: Cristian Dumitrescu
(Teodor Melescanu addressing to the audience during the ceremony)

Teodor Meleșcanu adresându-se audienței prezente la ceremonie - foto: Cristian Dumitrescu
(Teodor Melescanu addressing to the audience during the ceremony)