Batalionul 32 Infanterie „Mircea” pleacă în misiune (The 32nd Infantry Battalion “Mircea” leaves for mission)

Amiralul Gheorghe Marin primeºte raportul comandantului batalionului - foto: Cristian Dumitrescu
(Admiral Gheorghe Marin receives the report of the Battalion commander)

Amiralul Gheorghe Marin primește raportul comandantului batalionului - foto: Cristian Dumitrescu
(Admiral Gheorghe Marin receives the report of the Battalion commander)