Batalionul 32 Infanterie „Mircea” pleacă în misiune (The 32nd Infantry Battalion “Mircea” leaves for mission)

Comandanþii de subunitãþi raporteazã cã sunt gata de plecare în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(The sub-units commanders reporting they are ready for mission)

Comandanții de subunități raportează că sunt gata de plecare în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(The sub-units commanders reporting they are ready for mission)