Batalionul 32 Infanterie „Mircea” pleacă în misiune (The 32nd Infantry Battalion “Mircea” leaves for mission)

Ministrul Apãrãrii ºi ºeful Statului Major General primesc onorul - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Defense Minister and Chief of the General Staff receiving the honor)

Ministrul Apărării și șeful Statului Major General primesc onorul - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Defense Minister and Chief of the General Staff receiving the honor)