Batalionul 32 Infanterie „Mircea” pleacă în misiune (The 32nd Infantry Battalion “Mircea” leaves for mission)

ªeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, se informeazã despre starea de spirit a militarilor înainte de plecarea acestora în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin is informed on the state of mind of the military before their leave for mission)

Șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin, se informează despre starea de spirit a militarilor înainte de plecarea acestora în misiune - Foto: lt. col. Leonard Mocanu
(Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin is informed on the state of mind of the military before their leave for mission)