Se prezintã onorul
(The honor)Se intoneazã Imnul de Stat al României
(Tune of the State Hymn of Romania)Cuvântul rectorului UNAp, generalul Mircea Mureºan
(The rector of the National University of Defense, General Mircea Muresan)
Se prezintă onorul
(The honor)
Vizualizat: 1071 ori.
Se intonează Imnul de Stat al României
(Tune of the State Hymn of Romania)
Vizualizat: 1382 ori.
Cuvântul rectorului UNAp, generalul Mircea Mureșan
(The rector of the National University of Defense, General Mircea Muresan)
Vizualizat: 1306 ori.
Ministrul Teodor Meleºcanu ii felicita pe ºefii promoþiei Integrarea Europeanã 2007
(Minister Melescanu congratulating the chiefs of “European Integration “ 2007 Promotion)ªeful promoþiei Integrare Europeana, cpt. cdor. Viorel Panã
(Chief of “European Integration” Promotion, Captain Commander Viorel Pana)ªeful promoþie conducere interarme Forþe Terestre, lt.col. Dorinel Duican
(Chief of Joint Arms Promotion, Army, Lieutenant Colonel Dorinel Duican)
Ministrul Teodor Meleșcanu ii felicita pe șefii promoției Integrarea Europeană 2007
(Minister Melescanu congratulating the chiefs of “European Integration “ 2007 Promotion)
Vizualizat: 1065 ori.
Șeful promoției Integrare Europeana, cpt. cdor. Viorel Pană
(Chief of “European Integration” Promotion, Captain Commander Viorel Pana)
Vizualizat: 1153 ori.
Șeful promoție conducere interarme Forțe Terestre, lt.col. Dorinel Duican
(Chief of Joint Arms Promotion, Army, Lieutenant Colonel Dorinel Duican)
Vizualizat: 1332 ori.
ªeful promoþiei conducere interarme Forþe Aeriene, cpt.cdor. Remus Marian Rusu
(Chief of Joint Arms Lead Promotion, Air Force, Captain Commander Remus Marian Rusu)Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, se adreseazã absolvenþilor
(Defense Minister Melescanu addressing to the graduates)Militarii Regimentului 30 Gardã prezintã onorul
(The 30th Regiment of Guard presenting the honor)
Șeful promoției conducere interarme Forțe Aeriene, cpt.cdor. Remus Marian Rusu
(Chief of Joint Arms Lead Promotion, Air Force, Captain Commander Remus Marian Rusu)
Vizualizat: 1145 ori.
Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, se adresează absolvenților
(Defense Minister Melescanu addressing to the graduates)
Vizualizat: 983 ori.
Militarii Regimentului 30 Gardă prezintă onorul
(The 30th Regiment of Guard presenting the honor)
Vizualizat: 1011 ori.
Aspect din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)Defilarea gãrzii de onoare
(Parade of the Guard of Honor)Ministrul apãrãrii, împreunã cu absolvenþii
(Defense Minister and the graduates)
Aspect din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)
Vizualizat: 968 ori.
Defilarea gărzii de onoare
(Parade of the Guard of Honor)
Vizualizat: 960 ori.
Ministrul apărării, împreună cu absolvenții
(Defense Minister and the graduates)
Vizualizat: 1085 ori.