Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

Aspect din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)

Aspect din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)