Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

Ministrul Teodor Meleºcanu ii felicita pe ºefii promoþiei Integrarea Europeanã 2007
(Minister Melescanu congratulating the chiefs of “European Integration “ 2007 Promotion)

Ministrul Teodor Meleșcanu ii felicita pe șefii promoției Integrarea Europeană 2007
(Minister Melescanu congratulating the chiefs of “European Integration “ 2007 Promotion)