Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

Ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu, se adreseazã absolvenþilor
(Defense Minister Melescanu addressing to the graduates)

Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, se adresează absolvenților
(Defense Minister Melescanu addressing to the graduates)