Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

Ministrul apãrãrii, împreunã cu absolvenþii
(Defense Minister and the graduates)

Ministrul apărării, împreună cu absolvenții
(Defense Minister and the graduates)