Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

Se prezintã onorul
(The honor)

Se prezintă onorul
(The honor)