Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

ªeful promoþiei conducere interarme Forþe Aeriene, cpt.cdor. Remus Marian Rusu
(Chief of Joint Arms Lead Promotion, Air Force, Captain Commander Remus Marian Rusu)

Șeful promoției conducere interarme Forțe Aeriene, cpt.cdor. Remus Marian Rusu
(Chief of Joint Arms Lead Promotion, Air Force, Captain Commander Remus Marian Rusu)