Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

ªeful promoþie conducere interarme Forþe Terestre, lt.col. Dorinel Duican
(Chief of Joint Arms Promotion, Army, Lieutenant Colonel Dorinel Duican)

Șeful promoție conducere interarme Forțe Terestre, lt.col. Dorinel Duican
(Chief of Joint Arms Promotion, Army, Lieutenant Colonel Dorinel Duican)