Promoția "Integrarea Europeană - 2007" a Universității Naționale de Apărare (Ceremony of graduation at the National University of Defense)

ªeful promoþiei Integrare Europeana, cpt. cdor. Viorel Panã
(Chief of “European Integration” Promotion, Captain Commander Viorel Pana)

Șeful promoției Integrare Europeana, cpt. cdor. Viorel Pană
(Chief of “European Integration” Promotion, Captain Commander Viorel Pana)