Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ºeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, primind onorul - foto Mihai Egorov
(Defense Minister, Teodor Melescanu and Chief of the General Staff, Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)Ofiþerii promoþiei 2007 a Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" prezintã onorul - foto Mihai Egorov
(Officers of the “2007 Promotion” of the Navy Academy “Mircea cel Batran” presenting the honor)Absolvenþii Academiei Navale intonând "Gaudeamus Igitur" - foto Mihai Egorov
(The graduates of the Navy Academy singing the “Gaudeamus Igitur”)
Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, primind onorul - foto Mihai Egorov
(Defense Minister, Teodor Melescanu and Chief of the General Staff, Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)
Vizualizat: 1241 ori.
Ofițerii promoției 2007 a Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" prezintă onorul - foto Mihai Egorov
(Officers of the “2007 Promotion” of the Navy Academy “Mircea cel Batran” presenting the honor)
Vizualizat: 1191 ori.
Absolvenții Academiei Navale intonând "Gaudeamus Igitur" - foto Mihai Egorov
(The graduates of the Navy Academy singing the “Gaudeamus Igitur”)
Vizualizat: 1469 ori.
ªefii promoþiei 2007 la Academia Navalã ºi ªcoala Militarã de Maiºtri a Forþelor Navale sunt prezentaþi audienþei - foto Mihai Egorov
(Chiefs of ”2007 Promotion” of the Navy Academy and the Navy Military School are introduced to the audience)ªeful promoþiei Academiei Navale,  aspirant Datcu Ionuþ, citind mesajul absolvenþilor - foto Mihai Egorov
(Chief of Promotion of the Navy Academy, Midshipman Datcu Ionut, reading the message of the graduates)Ministrul Apãrãrii înmâneazã stiletul ºefului promoþiei, aspirant Datcu Ionuþ - foto Mihai Egorov
(Minister of Defense handing the stiletto to the Midshipman Datcu Ionut)
Șefii promoției 2007 la Academia Navală și Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale sunt prezentați audienței - foto Mihai Egorov
(Chiefs of ”2007 Promotion” of the Navy Academy and the Navy Military School are introduced to the audience)
Vizualizat: 1602 ori.
Șeful promoției Academiei Navale, aspirant Datcu Ionuț, citind mesajul absolvenților - foto Mihai Egorov
(Chief of Promotion of the Navy Academy, Midshipman Datcu Ionut, reading the message of the graduates)
Vizualizat: 1275 ori.
Ministrul Apărării înmânează stiletul șefului promoției, aspirant Datcu Ionuț - foto Mihai Egorov
(Minister of Defense handing the stiletto to the Midshipman Datcu Ionut)
Vizualizat: 1102 ori.
Preºedintele Asociaþiei "Clubul Amiralilor",  amiral în rezervã Gheorghe Anghelescu, înmaneazã cupe ºefilor de promoþie - foto Mihai Egorov
(President of “Admirals Club” Association, reserve Admiral Gheorghe Anghelescu handing the cups to the chiefs of promotion)
Președintele Asociației "Clubul Amiralilor", amiral în rezervă Gheorghe Anghelescu, înmanează cupe șefilor de promoție - foto Mihai Egorov
(President of “Admirals Club” Association, reserve Admiral Gheorghe Anghelescu handing the cups to the chiefs of promotion)
Vizualizat: 1161 ori.