Festivitate de absolvire la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Festivity of graduation at the Navy Academy “Mircea cel Batran”)

Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, ºi ºeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, primind onorul - foto Mihai Egorov
(Defense Minister, Teodor Melescanu and Chief of the General Staff, Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)

Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, și șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, primind onorul - foto Mihai Egorov
(Defense Minister, Teodor Melescanu and Chief of the General Staff, Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)