Festivitate de absolvire la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Festivity of graduation at the Navy Academy “Mircea cel Batran”)

ªefii promoþiei 2007 la Academia Navalã ºi ªcoala Militarã de Maiºtri a Forþelor Navale sunt prezentaþi audienþei - foto Mihai Egorov
(Chiefs of ”2007 Promotion” of the Navy Academy and the Navy Military School are introduced to the audience)

Șefii promoției 2007 la Academia Navală și Școala Militară de Maiștri a Forțelor Navale sunt prezentați audienței - foto Mihai Egorov
(Chiefs of ”2007 Promotion” of the Navy Academy and the Navy Military School are introduced to the audience)