Festivitate de absolvire la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Festivity of graduation at the Navy Academy “Mircea cel Batran”)

ªeful promoþiei Academiei Navale,  aspirant Datcu Ionuþ, citind mesajul absolvenþilor - foto Mihai Egorov
(Chief of Promotion of the Navy Academy, Midshipman Datcu Ionut, reading the message of the graduates)

Șeful promoției Academiei Navale, aspirant Datcu Ionuț, citind mesajul absolvenților - foto Mihai Egorov
(Chief of Promotion of the Navy Academy, Midshipman Datcu Ionut, reading the message of the graduates)