Festivitate de absolvire la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Festivity of graduation at the Navy Academy “Mircea cel Batran”)

Preºedintele Asociaþiei "Clubul Amiralilor",  amiral în rezervã Gheorghe Anghelescu, înmaneazã cupe ºefilor de promoþie - foto Mihai Egorov
(President of “Admirals Club” Association, reserve Admiral Gheorghe Anghelescu handing the cups to the chiefs of promotion)

Președintele Asociației "Clubul Amiralilor", amiral în rezervă Gheorghe Anghelescu, înmanează cupe șefilor de promoție - foto Mihai Egorov
(President of “Admirals Club” Association, reserve Admiral Gheorghe Anghelescu handing the cups to the chiefs of promotion)