Festivitate de absolvire la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Festivity of graduation at the Navy Academy “Mircea cel Batran”)

Ofiþerii promoþiei 2007 a Academiei Navale "Mircea cel Bãtrân" prezintã onorul - foto Mihai Egorov
(Officers of the “2007 Promotion” of the Navy Academy “Mircea cel Batran” presenting the honor)

Ofițerii promoției 2007 a Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" prezintă onorul - foto Mihai Egorov
(Officers of the “2007 Promotion” of the Navy Academy “Mircea cel Batran” presenting the honor)