Delegaþia Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Petricã Mihalache
(MoD delegation laying a wreath at the grave of the Unknown Soldier)Se intoneazã Imnul de Stat al României - foto Petricã Mihalache
(Tune of the State Hymn of Romania)Se oficiazã slujba de pomenire a eroilor - foto Petricã Mihalache
(Religious ceremony)
Delegația Ministerului Apărării depune o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Petrică Mihalache
(MoD delegation laying a wreath at the grave of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 957 ori.
Se intonează Imnul de Stat al României - foto Petrică Mihalache
(Tune of the State Hymn of Romania)
Vizualizat: 1097 ori.
Se oficiază slujba de pomenire a eroilor - foto Petrică Mihalache
(Religious ceremony)
Vizualizat: 855 ori.
Se depune o coroanã de flori din partea Preºedinþiei României - foto Petricã Mihalache
(Lay of wreath in the name of the Presidency of Romania)Veteranii de rãzboi îi omagiazã pe eroii Primului Rãzboi Mondial - foto Petricã Mihalache
(Veterans pay homage to the heroes of the First World War)Ataºaþii militari prezenþi la ceremonia din Parcul Carol - foto Petricã Mihalache
(Military attaches during the ceremony in Parcul Carol)
Se depune o coroană de flori din partea Președinției României - foto Petrică Mihalache
(Lay of wreath in the name of the Presidency of Romania)
Vizualizat: 933 ori.
Veteranii de război îi omagiază pe eroii Primului Război Mondial - foto Petrică Mihalache
(Veterans pay homage to the heroes of the First World War)
Vizualizat: 1095 ori.
Atașații militari prezenți la ceremonia din Parcul Carol - foto Petrică Mihalache
(Military attaches during the ceremony in Parcul Carol)
Vizualizat: 948 ori.
Garda de onoare a Regimentului 30 Gardã prezintã onorul - foto Petricã Mihalache
(Honor paid by the Guard of Honor of the 30th Regiment of Guard)Ministrul Apãrãrii evocã eroicele lupte din Primul Razboi Mondial- foto Petricã Mihalache
(Defense Minister evokes the heroic combats of the First World War)
Garda de onoare a Regimentului 30 Gardă prezintă onorul - foto Petrică Mihalache
(Honor paid by the Guard of Honor of the 30th Regiment of Guard)
Vizualizat: 966 ori.
Ministrul Apărării evocă eroicele lupte din Primul Razboi Mondial- foto Petrică Mihalache
(Defense Minister evokes the heroic combats of the First World War)
Vizualizat: 1044 ori.