Garda de onoare prezintã onorul preºedintelui României
(Guard of Honor saluting the President of Romania)Oficialitãþile prezente la ceremonial
(Officials present at the ceremony)Aspect din timpul ceremonialului 
(Aspect during the ceremony)
Garda de onoare prezintă onorul președintelui României
(Guard of Honor saluting the President of Romania)
Vizualizat: 919 ori.
Oficialitățile prezente la ceremonial
(Officials present at the ceremony)
Vizualizat: 835 ori.
Aspect din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)
Vizualizat: 770 ori.
Personalitãþi civile ºi militare prezente la eveniment
(Civilian and military personalities present in this event)Participanþi la ceremonial
(Participants in the ceremony)Delegaþia Ministerului Apãrãrii depune o coroanã de flori
(MoD delegation laying a wreath)
Personalități civile și militare prezente la eveniment
(Civilian and military personalities present in this event)
Vizualizat: 796 ori.
Participanți la ceremonial
(Participants in the ceremony)
Vizualizat: 769 ori.
Delegația Ministerului Apărării depune o coroană de flori
(MoD delegation laying a wreath)
Vizualizat: 781 ori.
Preºedintele României depune o coroanã de flori la Mausoleul de la Mãrãºeºti
(President of Romania laying a wreath at Marasesti Mausoleum)
Președintele României depune o coroană de flori la Mausoleul de la Mărășești
(President of Romania laying a wreath at Marasesti Mausoleum)
Vizualizat: 949 ori.