Tabăra tinerilor cercetași, la Sibiu 1 (Young Scouts’ Camp in Sibiu 1)

Cercetaºii sunt cuceriþi de prima lecþie despre zbor - foto Marius Niþulescu
(The scouts are delighted by the first flying lesson)

Cercetașii sunt cuceriți de prima lecție despre zbor - foto Marius Nițulescu
(The scouts are delighted by the first flying lesson)