Tabăra tinerilor cercetași, la Sibiu 1 (Young Scouts’ Camp in Sibiu 1)

Cristian Þopescu primind pãlãria  suvenir al cercetaºilor - foto Florin Dobrater
(Cristian Topescu receiving the souvenir scout hat)

Cristian Țopescu primind pălăria suvenir al cercetașilor - foto Florin Dobrater
(Cristian Topescu receiving the souvenir scout hat)