Tabăra tinerilor cercetași, la Sibiu 1 (Young Scouts’ Camp in Sibiu 1)

Discuþii între generaþii   Cristian Þopescu ºi cercetaºii - foto Florin Dobrater
(Talks between generations- Cristian Topescu and the scouts)

Discuții între generații Cristian Țopescu și cercetașii - foto Florin Dobrater
(Talks between generations- Cristian Topescu and the scouts)