Tabăra tinerilor cercetași, la Sibiu 2 (Young Scouts’ Camp in Sibiu 2)

Tabãra de cercetaºi in ziua sa de graþie - foto Constantin Piºtea
(Scouts’ Camp)

Tabăra de cercetași in ziua sa de grație - foto Constantin Piștea
(Scouts’ Camp)