Aruncarea grenadei de exerciþiu - Foto Marius Niþulescu
Filtrarea apei în condiþii de supravieþuire - Foto Marius Niþulescu
Hranã gasitã în naturã - Foto Marius Niþulescu
Aruncarea grenadei de exercițiu - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1683 ori.
Filtrarea apei în condiții de supraviețuire - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1693 ori.
Hrană gasită în natură - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1820 ori.
Hranã gasitã în naturã  - Foto Marius Niþulescu
Hranã gasitã în naturã - Foto Marius Niþulescu
Improvizarea unui adapost - Foto Marius Niþulescu
Hrană gasită în natură - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1893 ori.
Hrană gasită în natură - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1755 ori.
Improvizarea unui adapost - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1697 ori.
Instalarea unui hamac - Foto Marius Niþulescu
Înviorare în tabara montanã Crinþu - Foto Marius Niþulescu
Instalarea unui hamac - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1809 ori.
Înviorare în tabara montană Crințu - Foto Marius Nițulescu
Vizualizat: 1856 ori.