Tabăra tinerilor cercetași 6

Aruncarea grenadei de exerciþiu - Foto Marius Niþulescu

Aruncarea grenadei de exercițiu - Foto Marius Nițulescu