Cãtãlin Noaghea, cel mai bun cercetaº al Taberei de la Sibiu
(Catalin Noaghea- the best scout of the Camp)
Cercetaºul Andrei Dumitrescu primeºte o diplomã pentru rezultatele obþinute
(Scout Andrei Dumitrescu receiving the diploma for his results)
ªeful Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicitã pe  Dragoº Bratosin - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Dragos Bratosin)
Cătălin Noaghea, cel mai bun cercetaș al Taberei de la Sibiu
(Catalin Noaghea- the best scout of the Camp)
Vizualizat: 1887 ori.
Cercetașul Andrei Dumitrescu primește o diplomă pentru rezultatele obținute
(Scout Andrei Dumitrescu receiving the diploma for his results)
Vizualizat: 1710 ori.
Șeful Direcției Informare și Relații Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicită pe Dragoș Bratosin - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Dragos Bratosin)
Vizualizat: 1838 ori.
ªeful Direcþiei Informare ºi Relaþii Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicitã pe Petre Clinciu - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Petre Clinciu)
Tânãrul cercetaº Alexandru Hîrþe  premiat  de lt. Virgil Nicolau - foto Florin Dobrater
(Scout Alexandru Hirte is congratulated by Lt. Virgil Nicolau)
Aplauze pentru cei mai buni
(Applauses for the best)
Șeful Direcției Informare și Relații Publice, colonelul Ion Petrescu îl felicită pe Petre Clinciu - foto Florin Dobrater
(Chief of Directorate of Information and Public Relations, Col. Ion Petrescu congratulating Petre Clinciu)
Vizualizat: 1693 ori.
Tânărul cercetaș Alexandru Hîrțe premiat de lt. Virgil Nicolau - foto Florin Dobrater
(Scout Alexandru Hirte is congratulated by Lt. Virgil Nicolau)
Vizualizat: 1870 ori.
Aplauze pentru cei mai buni
(Applauses for the best)
Vizualizat: 1959 ori.