Conferință de presă la sediul Ministerului Apărării (Press conference at the MoD HQ)

Aspect din timpul conferinþei de presã susþinutã de ministrul Meleºcanu - foto Cãtãlin Ovreiu (Aspect during the press conference of Minister Melescanu)

Aspect din timpul conferinței de presă susținută de ministrul Meleșcanu - foto Cătălin Ovreiu (Aspect during the press conference of Minister Melescanu)