Conferință de presă la sediul Ministerului Apărării (Press conference at the MoD HQ)

Ministrul Meleºcanu în dialog cu jurnaliºtii - foto Cãtãlin Ovreiu (Minister Melescanu in dialogue with the journalists)

Ministrul Meleșcanu în dialog cu jurnaliștii - foto Cătălin Ovreiu (Minister Melescanu in dialogue with the journalists)