Aspect de la tribuna oficialã - foto lt.col.ing Leonard MocanuAspect din timpul ceremonialului militar - foto lt.col.ing Leonard MocanuMilitarii Batalionului 812 Infanterie ªoimii Carpaþilor la revista de front - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Aspect de la tribuna oficială - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 1085 ori.
Aspect din timpul ceremonialului militar - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 1172 ori.
Militarii Batalionului 812 Infanterie Șoimii Carpaților la revista de front - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 1182 ori.
Ministrul apãrãrii Teodor Meleºcanu alãturi de alte personalitãþi militare prezente la ceremonial - foto lt.col.ing Leonard MocanuComandantul batalionului maiorul Ovidiu Uifãleanu salutã oficialitaþile prezente la ceremonial - foto lt.col.ing Leonard MocanuMinistrul apãrãrii Teodor Meleºcanu îl felicitã pe comandantul batalionului maiorul Ovidiu Uifãleanu - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Ministrul apărării Teodor Meleșcanu alături de alte personalități militare prezente la ceremonial - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 1076 ori.
Comandantul batalionului maiorul Ovidiu Uifăleanu salută oficialitațile prezente la ceremonial - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 1036 ori.
Ministrul apărării Teodor Meleșcanu îl felicită pe comandantul batalionului maiorul Ovidiu Uifăleanu - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 976 ori.
Generalul locotenent Sorin Ioan locþiitorul ºefului Statului Major General îl felicitã pe maiorul Ovidiu Uifãleanu comandantul batalionului - foto lt.col.ing Leonard MocanuMinistrul apãrãrii Teodor Meleºcanu oferã insigna de participant la misiuni in strãinatate - foto lt.col.ing Leonard MocanuMinistrul apãrãrii Teodor Meleºcanu în dialog cu jurnaliºtii prezenþi la ceremonial - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Generalul locotenent Sorin Ioan locțiitorul șefului Statului Major General îl felicită pe maiorul Ovidiu Uifăleanu comandantul batalionului - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 1070 ori.
Ministrul apărării Teodor Meleșcanu oferă insigna de participant la misiuni in străinatate - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 994 ori.
Ministrul apărării Teodor Meleșcanu în dialog cu jurnaliștii prezenți la ceremonial - foto lt.col.ing Leonard Mocanu
Vizualizat: 971 ori.