Preºedintele României, Traian Bãsescu, trece în revistã Garda de Onoare
(President of Romania, Traian Basescu reviewing the Guard of Honor)Aspect de la tribuna oficialã
(The official rostrum)Defilarea prin faþa tribunei oficiale
(Parade in front of the official rostrum)
Președintele României, Traian Băsescu, trece în revistă Garda de Onoare
(President of Romania, Traian Basescu reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 2050 ori.
Aspect de la tribuna oficială
(The official rostrum)
Vizualizat: 1291 ori.
Defilarea prin fața tribunei oficiale
(Parade in front of the official rostrum)
Vizualizat: 1201 ori.
Pavilionul de luptã al Fregatei Mãrãºeºti
(Combat Flag of Marasesti frigate)Trecerea în revistã a Forþelor Navale Române
(Reviewing the Romanian Navy forces) Ridicarea pavilionului
(Dress the ship over all)
Pavilionul de luptă al Fregatei Mărășești
(Combat Flag of Marasesti frigate)
Vizualizat: 1073 ori.
Trecerea în revistă a Forțelor Navale Române
(Reviewing the Romanian Navy forces)
Vizualizat: 1499 ori.
Ridicarea pavilionului
(Dress the ship over all)
Vizualizat: 1081 ori.
Salutul vâslaºilor
(Salute of oarsmen)Exerciþiu demonstrativ al scafandrilor
(Divers demonstrative exercise)Botezul marinarului
(Baptize of a sailor)
Salutul vâslașilor
(Salute of oarsmen)
Vizualizat: 1020 ori.
Exercițiu demonstrativ al scafandrilor
(Divers demonstrative exercise)
Vizualizat: 1117 ori.
Botezul marinarului
(Baptize of a sailor)
Vizualizat: 1075 ori.
Aspect din timpul exerciþiilor demonstrative
(Demonstrative exercises)Trageri cu armamentul de pe o navã aflatã în larg
(Firing from a ship)Exerciþiu demonstrativ cu armamentul aflat la bordul navei
(Demonstrative exercise from a ship)
Aspect din timpul exercițiilor demonstrative
(Demonstrative exercises)
Vizualizat: 1090 ori.
Trageri cu armamentul de pe o navă aflată în larg
(Firing from a ship)
Vizualizat: 1116 ori.
Exercițiu demonstrativ cu armamentul aflat la bordul navei
(Demonstrative exercise from a ship)
Vizualizat: 1097 ori.
Scafandrii coborâþi din elicopter pentru un exerciþiu demonstrativ
(Air borne divers from a helicopter for the demonstrative exercise)Susþinerea exerciþiului cu foc de la mal
(Land firing support)Exerciþiul demonstrativ al marinarilor
(Sailors demonstrative exercise)
Scafandrii coborâți din elicopter pentru un exercițiu demonstrativ
(Air borne divers from a helicopter for the demonstrative exercise)
Vizualizat: 1153 ori.
Susținerea exercițiului cu foc de la mal
(Land firing support)
Vizualizat: 1069 ori.
Exercițiul demonstrativ al marinarilor
(Sailors demonstrative exercise)
Vizualizat: 1004 ori.