Manifestările din portul Constanța (Celebration in Constanta Bay)

Zeul Neptun admirã desfãºurarea de forþe navale
(Neptune admiring the Navy forces)

Zeul Neptun admiră desfășurarea de forțe navale
(Neptune admiring the Navy forces)