Manifestările din portul Constanța (Celebration in Constanta Bay)

Pavilionul de luptã al Fregatei Mãrãºeºti
(Combat Flag of Marasesti frigate)

Pavilionul de luptă al Fregatei Mărășești
(Combat Flag of Marasesti frigate)