Aspect din timpul vizitei la Statul Major al Forþelor Terestre - foto Cãtãlin Ovreiu (Aspect during the visit at the Army Staff) Aspect din timpul întâlnirii cu directorul Statului Major General - foto Cãtãlin Ovreiu (Aspect during the meeting with the Director of the General Staff)Schimb de cadoruri simbolice - foto Cãtãlin Ovreiu (Exchange of symbolic presents)
Aspect din timpul vizitei la Statul Major al Forțelor Terestre - foto Cătălin Ovreiu (Aspect during the visit at the Army Staff)
Vizualizat: 883 ori.
Aspect din timpul întâlnirii cu directorul Statului Major General - foto Cătălin Ovreiu (Aspect during the meeting with the Director of the General Staff)
Vizualizat: 909 ori.
Schimb de cadoruri simbolice - foto Cătălin Ovreiu (Exchange of symbolic presents)
Vizualizat: 900 ori.
Aspect din timpul primirii delegaþiei chineze de ministrul apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu (Aspect during the receive of the Chinese delegation by the Defense Minister)
Aspect din timpul primirii delegației chineze de ministrul apărării - foto Cătălin Ovreiu (Aspect during the receive of the Chinese delegation by the Defense Minister)
Vizualizat: 1000 ori.