Ziua Medicinei Militare (DAY OF MILITARY MEDICINE)

Monumentul Eroilor Sanitari din Bucureºti
(Monument of Medical Heroes, in Bucharest)

Monumentul Eroilor Sanitari din Bucurešti
(Monument of Medical Heroes, in Bucharest)