Ziua Medicinei Militare (DAY OF MILITARY MEDICINE)

Depuneri de coroane în cadrul ceremonialului militar
(Lay of wreaths within the military ceremony)

Depuneri de coroane Ón cadrul ceremonialului militar
(Lay of wreaths within the military ceremony)