Ziua Medicinei Militare (DAY OF MILITARY MEDICINE)

Oficialitãþi din partea altor instituþii de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
(Officials of other institutions of defense, public order and security)

Oficialități din partea altor instituții de apărare, ordine publică și siguranță
(Officials of other institutions of defense, public order and security)