Din nou acasă (Again at home!)

Alocuþiunea ministrului apãrãrii - foto Eugen Mihai
(Defense Minister’s speech)

Alocuțiunea ministrului apărării - foto Eugen Mihai
(Defense Minister’s speech)