Din nou acasă (Again at home!)

Ministrul Teodor Meleºcanu primeºte onorul de la garda de onoare - foto Eugen Mihai
(Minister Teodor Melescanu saluting the Guard of Honor)

Ministrul Teodor Meleșcanu primește onorul de la garda de onoare - foto Eugen Mihai
(Minister Teodor Melescanu saluting the Guard of Honor)