ªeful SMG viziteazã poziþia  de tragere a unui batalion de rachete sol aer în poligonul Capu
Midia - foto Petricã Mihalache
(Chief of General Staff visiting the firing position of the Air-Ground Missile Battalion in “Capu Midia” shooting range)
Generalul de brigadã Costel Tãtaru prezintã ºefului SMG modul de lucru al echipelor rampelor de lansare
pentru încãrcarea rachetelor de luptã - foto Petricã Mihalache
(Brigade General Costel Tataru presenting to the Chief of General Staff the works of teams at the rocket launchers)
Vizitarea poziþiei radioaltimetrului ce deserveºte complecul de rachete - foto Petricã Mihalache
(Visiting the radio-altimeter position of the rocket set)
Șeful SMG vizitează poziția de tragere a unui batalion de rachete sol aer în poligonul Capu
Midia - foto Petrică Mihalache
(Chief of General Staff visiting the firing position of the Air-Ground Missile Battalion in “Capu Midia” shooting range)
Vizualizat: 3049 ori.
Generalul de brigadă Costel Tătaru prezintă șefului SMG modul de lucru al echipelor rampelor de lansare
pentru încărcarea rachetelor de luptă - foto Petrică Mihalache
(Brigade General Costel Tataru presenting to the Chief of General Staff the works of teams at the rocket launchers)
Vizualizat: 3034 ori.
Vizitarea poziției radioaltimetrului ce deservește complecul de rachete - foto Petrică Mihalache
(Visiting the radio-altimeter position of the rocket set)
Vizualizat: 3234 ori.
Lansarea rachetei þintã de pe platforma terestrã - foto Petricã Mihalache
(Launch of the target rocket from the rocket launcher)
Lansarea rachetei de luptã SA-2 pentru combaterea rachetei þintã - foto Petricã Mihalache
(Launch of the SA-2 combat rocket upon the target rocket)
Lansarea rachetei țintă de pe platforma terestră - foto Petrică Mihalache
(Launch of the target rocket from the rocket launcher)
Vizualizat: 3433 ori.
Lansarea rachetei de luptă SA-2 pentru combaterea rachetei țintă - foto Petrică Mihalache
(Launch of the SA-2 combat rocket upon the target rocket)
Vizualizat: 4214 ori.