"ȘOIMUL 2007"

Vizitarea poziþiei radioaltimetrului ce deserveºte complecul de rachete - foto Petricã Mihalache
(Visiting the radio-altimeter position of the rocket set)

Vizitarea poziției radioaltimetrului ce deservește complecul de rachete - foto Petrică Mihalache
(Visiting the radio-altimeter position of the rocket set)