Dialog axat pe comunicarea modernă (Dialogue based on modern communication)

ªeful DIRP oferã un cadou simbolic - foto Eugen Mihai
(Chief of Directorate of Information and Public Relations offering a symbolic present)

Șeful DIRP oferă un cadou simbolic - foto Eugen Mihai
(Chief of Directorate of Information and Public Relations offering a symbolic present)