Ministrul apãrãrii ºi colonelul Emilian Pâsu, comandantul ªcolii Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre de la Piteºti - foto Petricã Mihalache
(Defense Minister and Col. Emilian Pasu, commander of the Army School of NCOs)Ministrului apãrãrii i se prezintã tehnica ªcolii de Aplicaþii pentru Unitãþi de Luptã "Mihai Viteazul" - foto Petricã Mihalache
(Defense Minister watching the military equipment of the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”) Traversarea unui vad - foto Petricã Mihalache
(Crossing a ford)
Ministrul apărării și colonelul Emilian Pâsu, comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre de la Pitești - foto Petrică Mihalache
(Defense Minister and Col. Emilian Pasu, commander of the Army School of NCOs)
Vizualizat: 1785 ori.
Ministrului apărării i se prezintă tehnica Școlii de Aplicații pentru Unități de Luptă "Mihai Viteazul" - foto Petrică Mihalache
(Defense Minister watching the military equipment of the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)
Vizualizat: 1491 ori.
Traversarea unui vad - foto Petrică Mihalache
(Crossing a ford)
Vizualizat: 1591 ori.
Exerciþiu demonstrativ prezentat pe timpul vizitei la ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise presented during the visit at the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)Întâlnirea ministrului apãrãrii cu personalul Centrului de Studii ºi Pãstrare a Arhivelor Militare Istorice - foto Petricã Mihalache
(Defense Minister during the meeting with the staff of the Center of Studies and Preservation of the Military Historical Archives)Teodor Meleºcanu rãspunde întrebãrilor jurnaliºtilor la finalul vizitei - foto Petricã Mihalache
(Teodor Melescanu answers to journalist at the end of the visit)
Exercițiu demonstrativ prezentat pe timpul vizitei la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise presented during the visit at the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)
Vizualizat: 1442 ori.
Întâlnirea ministrului apărării cu personalul Centrului de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice - foto Petrică Mihalache
(Defense Minister during the meeting with the staff of the Center of Studies and Preservation of the Military Historical Archives)
Vizualizat: 1471 ori.
Teodor Meleșcanu răspunde întrebărilor jurnaliștilor la finalul vizitei - foto Petrică Mihalache
(Teodor Melescanu answers to journalist at the end of the visit)
Vizualizat: 1258 ori.