Vizita ministrului apărării în garnizoana Pitești (Defense Minister in visit in Pitesti garrison)

Exerciþiu demonstrativ prezentat pe timpul vizitei la ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã - foto Petricã Mihalache
(Demonstrative exercise presented during the visit at the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)

Exercițiu demonstrativ prezentat pe timpul vizitei la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă - foto Petrică Mihalache
(Demonstrative exercise presented during the visit at the School of Training for Combat Units “Mihai Viteazu”)