Vizita ministrului apărării în garnizoana Pitești (Defense Minister in visit in Pitesti garrison)

Ministrul apãrãrii ºi colonelul Emilian Pâsu, comandantul ªcolii Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre de la Piteºti - foto Petricã Mihalache
(Defense Minister and Col. Emilian Pasu, commander of the Army School of NCOs)

Ministrul apărării și colonelul Emilian Pâsu, comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre de la Pitești - foto Petrică Mihalache
(Defense Minister and Col. Emilian Pasu, commander of the Army School of NCOs)