Vizita ministrului apărării în garnizoana Pitești (Defense Minister in visit in Pitesti garrison)

 Traversarea unui vad - foto Petricã Mihalache
(Crossing a ford)

Traversarea unui vad - foto Petrică Mihalache
(Crossing a ford)