Membrii Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților în vizită la MAp (Members of the Commission of Defense, Public Order and National Security of the Chamber of Deputies in Visit to the Ministry of Defense)

Membri ai Comisiei de Apãrare din Camera Deputaþilor la Ministerul Apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu
(Members of the Parliamentarian Commission of Defense at the MoD HQ)

Membri ai Comisiei de Apărare din Camera Deputaților la Ministerul Apărării - foto Cătălin Ovreiu
(Members of the Parliamentarian Commission of Defense at the MoD HQ)