Membrii Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților în vizită la MAp (Members of the Commission of Defense, Public Order and National Security of the Chamber of Deputies in Visit to the Ministry of Defense)

Aspecte din timpul ºedinþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Aspects from the meeting)

Aspecte din timpul ședinței - foto Cătălin Ovreiu
(Aspects from the meeting)